ZP.252.1.2017 - kontynuacja konserwacji technicznej sklepienia w „Sali Egipskiej” na drugim piętrze budynku Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.

opublikowany: 05.05.2017
termin: 28.04.2017
przetarg podlega Ustawie o Zamówieniach Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki 1 - 4
Załącznik 5 - Umowa
Załącznik 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 7 - Opinia konserwatorska

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze


Przetarg rozstrzygnięty

Uwagi:
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. 2164 z późn. Zm. Dalej zwana uPzp) Zamawiający zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 euro na kontynuacje konserwacji technicznej sklepienia w „Sali Egipskiej” na drugim piętrze budynku Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: mgr Katarzyna Mrowiec Artysta Plastyk Konserwator Dzieł Sztuki, ul. Przemysłowa 7, 43-300 Żywiec
Wiadomość z dnia: 05.05.2017
Dokument oglądany razy: 388
Opublikował: Sławomir Szewieczek
wydruk z dnia: 22.04.2018 // bip.smod.pl