http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
Informacja Drukuj Email

 Szanowni Państwo!

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

Stosując się do tego zarządzenia Muzeum Śląska Cieszyńskiego od dnia 12.03.2020 będzie zamknięte dla Zwiedzających. Zwiedzanie ekspozycji oraz planowane w najbliższym czasie imprezy kulturalne zostają wstrzymane.

 
Informacja Drukuj Email

 Szanowni Państwo!

Ze względu na zaistniała na świecie i w naszym kraju sytuację - kolejne Spotkanie Szersznikowskie nie może się odbyć w terminie jaki zapowiadaliśmy czyli 25.03.2020: Władysław M. Żagan (Principatus Teschinensis, Fundacja Volens) Bolko I cieszyński i jego dwór.

Będziemy się starać aby mogli Państwo jeszcze je usłyszeć i zobaczyć w późniejszym , i tym samym dogodnym dla wszystkich terminie.

Nasz prelegent to doskonale Państwu znany oraz duchem i sercem oddany historii naszego regionu -Władysław Michal Żagan. Postanowił uchylić nam rąbka tajemnicy o swoim wykładzie. A oto i przedsmak tego co nas nie ominie, a jedynie lekko się opóźni:

W sierpniu 1412 roku książę cieszyński Bolko I gościł, na zamku w Cieszynie, króla polskiego Władysława Jagiełłę. O tym fakcie wspomina w swojej kronice Jan Długosz: „Władysław przez Morawy, Cieszyn do Krakowa w niedzielę przed świętym Wawrzyńcem powraca, znamiona królewskie przed sobą nieść rozkazuje [...]”. Można przypuszczać, iż podczas tej wizyty, król zainicjował małżeństwo swojej siostrzenicy Eufemii z cieszyńskim władcą. Małżeństwo to miało na celu bliższe związanie polityki Księstwa Cieszyńskiego z Krakowem. Ślub odbył się jeszcze w tym samym roku w dniu 26 listopada. Dziesięć lat później to książę Bolko I był gościem Władysława Jagiełły i uczestniczył w koronacji królowej Zofii – czwartej żony króla polskiego – w Krakowie.

Pragniemy jeszcze dodać, jak sugeruje nam prelegent, iż

- księcia cieszyńskiego można szukać na poniższym obrazie, przedstawiającym moment przysięgi królowej Zofii!

 

 
Ukryte na dawnej fotografii. Życie codzienne w Cieszynie końca XIX w. do lat 30. XX w. Drukuj Email

 Wystawa czynna od 14.03.2020 do 30.05.2020, Sala wystaw czasowych

Temat cieszyńskiej codzienności ukrytej na dawnej fotografii stał się pretekstem do odmiennego spojrzenia na zdjęcia często znane, publikowane wcześniej w książkach, albumach historycznych czy obyczajowych, na widokówkach, bądź prezentowane na innych wystawach. Zachęca, by fotografie te wziąć niejako ‘pod lupę’, przyjrzeć się ich fragmentom skrytym czasem na drugim planie, za głównym tematem zdjęcia. Są w tych fragmentach osoby, przedmioty, miejsca, które zasługują na uwagę, gdyż ich materialne ślady przetrwały i nadal budują historię – Cieszyna, ziemi cieszyńskiej ale i każdego z nas. Historię niekoniecznie wielką, czasem drobnych przedmiotów codziennego użytku, akcesoriów mody, bibelotów czy dzieł sztuki. Przede wszystkim jednak historię ludzi, dziś już może nieznanych z imienia i nazwiska, ich zajęć, pracy, nauki, rozrywki, świętowania, miejsc, w których spędzali czas.

Wystawa jest podzielona na sekwencje tematyczne, ilustrujące najważniejsze – jak się wydaje – dziedziny życia, w których fotografia – jej fragment i przedmiot „wydobyty” ze zdjęcia wzajemnie się uzupełniają. Znajdziemy tu miejsca użyteczności publicznej (ulicę, szkołę, szpital, wybrane rodzaje pracy, sklepy, targ); przyjrzymy się, jak wyglądała codzienność i odświętność (moda na różne okazje, formy rekreacji, sportu i różnych uroczystości); a wreszcie zajrzymy do wnętrz, w których mieszkano i spędzano wolny czas.  Żywimy nadzieję, że ekspozycja ta będzie nie tylko kolejną sentymentalną ‘podróżą w czasie’, ale żywym świadkiem przeszłości w nieznanych jej odcieniach…

Wystawa czynna do 30 maja 2020 r. w godzinach otwarcia Muzeum.

 
SPOTKANIA SZERSZNIKOWSKIE Drukuj Email

 Muzeum Śląska Cieszyńskiego serdecznie zaprasza na kontynuację cyklu wykładów o tematyce muzealnej. Wykłady odbywają się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w ostatnią środę każdego miesiąca, z wyłączeniem lipca, sierpnia i grudnia, o godzinie 17:00. Udział w wykładach jest bezpłatny.

25.03.2020 – Władysław M. Żagan (Principatus Teschinensis, Fundacja Volens) Bolko I cieszyński i jego dwór

29.04.2020 – Jan Paweł Borowski (Muzeum Śląska Cieszyńskiego) Fenomen cieszyńskiej ptaszniczki

27.05.2020 – dr Jacek Proszyk (Zamek w Grodźcu Śląskim) Średniowieczne macewy z cieszyńskiego cmentarza żydowskiego - prawda czy legenda?

24.06.2020 – Irena French (Muzeum Śląska Cieszyńskiego) Lato 1920. Kalekie miasto

30.09.2020 – Maksymilian Kapalski (Muzeum Śląska Cieszyńskiego) Tulipan, ćma i ważka. Na tropie żywych stworzeń w kwiatowych martwych naturach XVII wieku

28.10.2020 – Jana Gryc (Instytut Archeologii czeskiej Akademii nauk w Brnie) Świt słowiańskiego jutra na Śląsku Cieszyńskim

25.11.2020 – dr hab. Wacław Gojniczek (Instytut Historii UŚ w Katowicach) Piastowie cieszyńscy. Dzieje rodu i ich rezydencji na Górze Zamkowej w Cieszynie   

 

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko