http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
Cieszyska premiera filmu Rafaa Geremka LEGENDA KASTUSIA KALINOWSKIEGO Drukuj Email

 Studio Sztuki Bogusawa Supczyskiego oraz Muzeum lska Cieszyskiego zaprasza na cieszysk premier filmu Rafaa Geremka LEGENDA KASTUSIA KALINOWSKIEGO. Fabularyzowany dokument, zrealizowany na zamówienie Muzeum Historii Polski, opowiada o historii ycia i walki jednego z najbardziej radykalnych przywódców Powstania Styczniowego, Wincentego Konstantego Kalinowskiego. Urodzony w roku 1838 na Podlasiu w rodzinie szlacheckiej, tytuowy bohater szans na odzyskanie niepodlegoci i odbudow Rzeczypospolitej widzia w chopach, których stara si zachci do walki przeciwko Imperium Rosyjskiemu, czc tym samym ide walki o niepodlego z ideami reform i przebudowy spoecznej. Komisarz Rzdu Narodowego i faktyczny przywódca powstania na Litwie, w roku 1864 zosta pojmany przez Rosjan i skazany na kar mierci. Dzi jest bohaterem narodowym Polski, Litwy i Biaorusi, symbolem bezkompromisowej i straceczej walki z carskim despotyzmem.

Obok gosów historyków w filmie usyszymy m.in. Swiatan Cichanousk, liderk opozycji biaoruskiej.

Sceny fabularyzowane zrealizowano w Bielsku-Biaej, Dbowcu i Cieszynie, m.in. we wntrzach paacu Larischów. W rol tytuow wcieli si Grzegorz Margas, aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Biaej, a opracowanie scen aktorskich przygotowa Bogusaw Supczyski.

Pokaz filmu odbdzie si w sobot 27 kwietnia o godz. 17.00 w Muzeum lska Cieszyskiego w obecnoci reysera filmu, Rafaa Geremka.

Wstp wolny!

Bezpatne wejciówki do odebrania w kasie Muzeum w godzinach: wtorek, czwartek, niedziela 10-14, roda 12-16, pitek, sobota 10-15.

Zapraszamy!

 
NAJPIKNIEJSZE MAGNOLIE KWITN W CIESZYNIE Drukuj Email

 Tym z Pastwa, którzy wybieraj si na Szlak Kwitncych Magnolii, dedykujemy mapk i
krótki opis poszczególnych przystanków. Opisy obszerniejsze znajd Pastwo na
http://wirtualnie.muzeumcieszyn.pl/ w zakadce po lewej stronie: Szlak Kwitncych Magnolii

I zapraszamy na spacer z przewodnikami, Iren French i Stanisawem Kaweckim, w niedziel
7 kwietnia o godz. 14.00 – zbiórka na pl. Kocielnym przed kocioem Jezusowym. Do
zobaczenia!

SZLAK KWITNCYCH MAGNOLII [wersja klasyczna]

1. pl. Kocielny 8 – magnolia porednia / Magnolia ×soulangiana, rosnca u wrót
Cieszyskiego Syjonu, czyli kompleksu zabudowa parafii ewangelickiej

2. pl. Kocielny / ul. Stalmacha – magnolia porednia / Magnolia ×soulangiana, mody okaz
przy wejciu do parku przy Kociele Jezusowym, czyli na dawny cmentarz ewangelicki

3. ul. Sienkiewicza 6 – magnolie porednie odm. Aleksandry / Magnolia ×soulangiana
'Alexandrin' w ogrodzie neorenesansowej willi Alfonsa Mattera projektu Aloisa Jedeka z
1891 r.

4. ul. Sienkiewicza 12 – magnolia porednia odm. mia / Magnolia ×soulangiana 'Amabilis' w
ogrodzie willi Pohlnerów projektu Ludwiga Kametza z 1901 r.

5. ul. 3 Maja 17 – magnolia japoska / Magnolia kobus w ogrodzie willi Nohelów
zaprojektowanej przez Alfreda Wiedermanna z roku 1933

6. ul. 3 Maja 16 – magnolia porednia odm. Aleksandry / Magnolia ×soulangiana
'Alexandrina' przed dawn szko handlow Karla Czepela projektu Eugena Fuldy z 1910 r.

7. ul. 3 Maja 13 – magnolia porednia odm. Lenne'go / Magnolia ×soulangiana 'Lennei' w
ogrodzie willi Elfrydy Walkówny, zaprojektowanej przez Rudolfa Hajduka z roku 1933,
dodatkowo inne okazy, m.in. magnolia purpurowa odm. czarnej / Magnolia liliiflora ‘Nigra’

8. ul. Miarki 2 – magnolia porednia odm. Lenne'go / Magnolia ×soulangiana 'Lennei' w
ogrodzie modernistycznej willi Elzy Niemtzowej z roku 1933, zaprojektowanej przez Alfreda
Wiedermanna

9. ul. 3 Maja 10 – magnolia porednia odm. Aleksandry / Magnolia ×soulangiana
'Alexandrina' w ogrodzie rezydencji cieszyskiego budowniczego Roberta Lewaka z 1913 r.

10. Park Pokoju – magnolie porednie odm. Aleksandry / Magnolia ×soulangiana
'Alexandrina' oraz dwa mode okazy 'Susan' i 'Black Tulip', zasadzone ku pamici
pomysodawców szlaku – Danuty Pawowicz i Mariusza Makowskiego, rosnce w obrbie
dawnych ogrodów miejskiego paacu hrabiów Larischów

Inne wspaniae okazy magnolii rosn m.in. na Górze Zamkowej, przy ul. gen. Hallera oraz w
parkach obu szpitali w Cieszynie i w Czeskim Cieszynie.

 
WIADECTWO Z YWOCIC Drukuj Email

 WIADECTWO Z YWOCIC. LSK CIESZYSKI W OKRESIE DRUGIEJ WOJNY WIATOWEJ I OKOLICZNOCI TRAGEDII YWOCICKIEJ - ju dostpna w kasie Muzeum lska Cieszyskiego!

Ksika historyka prof. Meislava Boráka (1945-2017), czoowego czeskiego eksperta zajmujcego si badaniami dotyczcymi represji politycznych i zbrodni wojennych w nowoytnej historii Europy rodkowej, przedstawia tragiczne wydarzenia, które miay miejsce w niewielkiej miejscowoci na lsku Cieszyskim we wczesnych godzinach rannych 6 sierpnia 1944 roku. Autor, na podstawie wnikliwych bada zachowanych róde, zezna wiadków i ocalaych, rekonstruuje w szerszym kontekcie zabójstwo 36 mczyzn – 28 Polaków i 8 Czechów – dokonane w odwecie za krwawy atak partyzantów na gestapowców, pijcych w jednej z karczm w ywocicach. Publikacj uzupenia bogaty materia ikonograficzny: mapy, fotografie i reprodukcje dokumentów.

Polskojzyczn wersj ksiki w tumaczeniu Ireny Prengel-Adamczyk, jak i wznowienie wersji oryginalnej z roku 1999, które do druku przygotowa dr Radim Je, wydao Muzeum Tšínska. Cena 74 z.

Kasa Muzeum czynna:
wtorek, czwartek, niedziela 10:00-14:00
roda 12:00-16:00
pitek, sobota 10:00-15:00

Polecamy i zapraszamy!

 
MAE KINO W MUZEUM Drukuj Email

Szanowni Pastwo!


Ze wzgldu na zainteresowanie i Pastwa entuzjastyczny odbiór naszego maego kina - seanse trwa bd nadal do 03 Marca tj. niedziela. Kontynuujemy z wielk radoci projekcj filmu w tych samych godzinach jak przez okres ferii. Szkoy uprzejmie prosimy o rezerwacj wczeniejsz przez telefon:
+48 33 851 29 33

MAE KINO W MUZEUM - GRA NADAL

Do 03 Marca, codziennie, oprócz poniedziaków – zapraszamy do Muzeum lska Cieszyskiego na projekcj filmu „Historia Cieszyna”, wyprodukowanego przez studio Virtual Magic. Bilet w cenie 5z do nabycia w kasie Muzeum przed seansem. Film trwa 22 min.

„Historia Cieszyna” to krótkometraowy film, w którym poznajemy barwn histori tego miasta od powstania pierwszej osady a po dzie dzisiejszy. Film skupia si na najwaniejszych wydarzeniach, które miay wpyw nie tylko na Cieszyn, ale na rozwój caego regionu. Wiarygodnie odtworzone wntrza, kostiumy oraz przebieg wydarze s skarbnic wiedzy dla fanów historii tego piknego miejsca. Moemy midzy innymi zobaczy z lotu ptaka jak zmienia si przez lata Cieszyn.
Pocztek projekcji – w Muzeum lska Cieszyskiego – o godzinie:

wtorek, czwartek, niedziela: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30
roda: 12:30, 13:30, 14:30, 15:30
pitek, sobota: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30

ZAPRASZAMY

 
Wywiad z Tomem Ruskiem Drukuj Email

Szanowni Pastwo!

W zwizku ze zbliajc si 105. rocznic omiodniowej wojny czechosowacko-polskiej, zamieszczamy poniej wywiad, którego w zeszym roku red. Beacie Tyrnie udzieli dr Tomáš Rusek, a do którego lektury niniejszym Pastwa zachcamy. Wywiad ukaza si drukiem w Kalendarzu Cieszyskim na rok 2024, wydawanym przez Macierz Ziemi Cieszyskiej.

O BADANIACH HISTORYCZNYCH, PLANACH UPAMITNIENIA POLSKICH ONIERZY ORAZ POMNIKU W OROWEJ – Z DR. TOMÁŠEM RUSKIEM ROZMAWIA RED. BEATA TYRNA

Na cmentarzu w Orowej odtworzony zosta dawny pomnik powicony czechosowackim onierzom i cywilom, którzy zginli w wojnie omiodniowej i caym konflikcie o lsk Cieszyski, jaki mia miejsce w latach 1918-1920. Oficjalne odsonicie odbudowanego pomnika pocztkowo zaplanowano na 30 wrzenia 2023 r., w 95. rocznic odsonicia pierwotnego pomnika, ostatecznie odbdzie si w styczniu roku 2024 roku przy rocznicy wybuchu wojny omiodniowej. Na cmentarzu tym spoczywaj take, nieupamitnieni dotychczas w aden sposób, polscy onierze, milicjanci i cywile, którzy zginli podczas tego samego konfliktu. Do niedawna informacje o tym nie byy znane. Ostatnio jednak Tomášowi Ruskowi udao si potwierdzi ten fakt.

Pomnik na orowskim cmentarzu jest jednoczenie grobem Jana apka – zaoyciela legionu czechosowackiego we Woszech, polegego w czerwcu 1918 r. nad rzek Piava na froncie woskim, którego szcztki przewieziono w 1923 r. do Czechosowacji i pochowano w Orowej, gdzie mieszka przed wojn. Nic wic dziwnego, e dziaacze Czechosowackiej Wspólnoty Legionistów (eskoslovenská obec legionáská) od dawna wskazywali na potrzeb renowacji pomnika, co niedawno zostao zrobione.

Na cmentarzu tym spoczywaj take, dotychczas w aden sposób nie upamitnieni, polscy onierze i milicjanci, którzy zginli podczas tego samego konfliktu. Do niedawna informacje o tym nie byy znane. Ostatnio jednak Tomášowi Ruskowi, historykowi z Uniwersytetu Opawskiego i dziaaczowi oddziau Ostrawa I Czechosowackiej Wspólnoty Legionistów udao si, po przeprowadzeniu szczegóowych bada historycznych, nie tylko ustali i potwierdzi ten fakt, ale take sporzdzi list spoczywajcych na orowskim cmentarzu polskich onierzy. To pierwszy krok do upamitnienia bohaterów, o co wspólnie zabiegaj polscy i czescy dziaacze.

O badaniach historycznych, planach upamitnienia polskich onierzy oraz upamitniajcym onierzy czechosowackich orowskim pomniku, poddawanemu wanie renowacji, rozmawiamy z Tomášem Ruskiem.

Czytaj wicej...
 
Kalendarz rok 2024! CIESZYN MIDZYWOJENNY Drukuj Email

 Muzeum lska Cieszyskiego poleca najuprzejmiej elegancki kalendarz cienny na rok 2024! CIESZYN MIDZYWOJENNY – publikacja prezentuje trzynacie cieszyskich fotografii ze zbiorów wasnych Muzeum z okresu 1920-1938, do których nieco dusze opisy przygotowaa Irena French, a drukiem i skadem zaja si Drukarnia Modena w Cieszynie.

Chtnie wyrczymy Pastwa w wymylaniu prezentów polecajc nasz kalendarz, który idealnie na prezent si nadaje! Cena kalendarza (format C3) 42 z.

Zapraszamy do muzealnego kiosku na witeczne zakupy – kalendarz polecamy przede wszystkim, ale przy okazji mog Pastwo naby ksiki, w tym wydawnictwa albumowe, mapy, porcelan czy reprodukcje dawnych widoków Cieszyna. Zapraszamy w godzinach:

wtorek 10:00-14:00

roda 12:00-16:00

czwartek 10:00-14:00

pitek 10:00-16:00

sobota 10:00-15:00

niedziela 10:00-14:00

 
[e-book] James Alexander Roy: POLACY I CZESI NA LSKU Drukuj Email

 Mina wanie 103. rocznica podziau historycznego terytorium dawnego Ksistwa Cieszyskiego oraz miasta, które dla austriackich Niemców zwao si Teschen, dla Czechów – Tšín, dla Polaków za zawsze byo Cieszynem. Podzia w roku 1920 by zakoczeniem burzliwego dwuletniego okresu, w którym wayy si losy lska Cieszyskiego. Jednym z etapów tego okresu by przyjazd do Cieszyna w lutym 1919 roku (po wojnie czechosowacko-polskiej) Midzysojuszniczej Komisji Kontrolujcej. Nieocenion, a przy tym wyjtkowo interesujc pamitk po tej kilkumiesicznej misji jest ksika Jamesa Alexandra Roya, wydana w roku 1921. W ramach midzynarodowego projektu Slezské univerzity w Opawie (CZ) i Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie (PL), którego pomysodawc i koordynatorem by dr TOMÁŠ RUSEK, ksika ta zostaa przetumaczona z jzyka angielskiego na czeski oraz polski. Dzi proponujemy Pastwu jej wersj elektroniczn, t wanie trójjzyczn, poprawion, któr mog Pastwo bezpatnie pobra. Przyjemnej lektury!

e-book do pobrania.

Sfinansowano z grantu Midzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego nr 22010278 w ramach projektu lsk Cieszyski 1920-2021.
Financováno z grantu Mezinárodního Visegrádského Fondu . 22010278 v rámci projektu Tšínské Slezsko 1920-2021.
Financed by the grant no. 22010278 of The International Visegrad Fund as part of the project Teschen Silesia 1920-2021.

 
Bilet Wsplny Drukuj Email

Od 8. lipca wprowadzamy moliwo zakupu wspólnego biletu wstpu na ekspozycje stae Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie oraz jego oddziaów: Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich, Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie i Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podorskiego w Wile, do wykorzystania w dowolnym terminie w czasie otwarcia ekspozycji tyche muzeów przez 30 dni od daty zakupu w cenie preferencyjnej (80% sumy 4 biletów): bilet wspólny normalny w cenie 38 z lub bilet wspólny ulgowy w cenie 27 z. Tym samym zapraszamy Pastwa do odwiedzenia czterech muzeów z jednym biletem!

Link do zarzdzenia

 
Ksika "DZIEJE KSISTWA CIESZYSKIEGO" Drukuj Email

 Uprzejmie informujemy, e najnowsza ksika dra Michaela Morysa-Twarowskiego – "DZIEJE KSISTWA CIESZYSKIEGO" wyd. Dobra Prowincja w Ustroniu – jest ju w sprzeday w kasie Muzeum lska Cieszyskiego w cenie 70 z. Kasa czynna jest w godz.: wtorek, czwartek i niedziela 10-14, pitek i sobota 10-15, roda 12-16. Zapraszamy!
 

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko