http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
. Drukuj Email

 
Bya sobie ulica... czyli rzecz o dawnej Gbokiej Drukuj Email

 Wystawa czynna od 24.02.2021 do 31.07.2021, Sala wystaw czasowych

Wystawa Bya sobie ulica…czyli rzecz o dawnej Gbokiej dostpna jest w galerii wystaw czasowych Muzeum lska Cieszyskiego przy ulicy Regera 6 w Cieszynie. Na wystawie prezentowane s eksponaty, niektóre po raz pierwszy, zwizane z ulic Gbok, wzbogacone licznymi fotografiami oraz archiwalnymi planami miasta ze zbiorów Muzeum. Wystawa ma przypomnie dzieje, równie te najdawniejsze, gównej arterii Cieszyna, stanowicej fragment midzynarodowego szlaku handlowego zarazem bdcej swego rodzaju cznikiem pomidzy dwoma orodkami wadzy, ksicym zlokalizowanym na zamku i miejskim mieszczcym si w ratuszu. Zakres treci merytorycznej, równie ze wzgldu na ograniczon przestrze wystawiennicz, zosta tak dobrany by tworzy to zgromadzonych eksponatów. Przyjte dla wystawy ramy czasowe obejmuj okres od pocztku wieku XVI (najstarsza znana zapiska ródowa o ulicy) po wybuch Wielkiej Wojny. A zatem w treci wystawy najwicej miejsca powicono cieszyskiej Belle Époque, nie brakuje jednak odniesie do zmian jakim poddana bya ulica po wielkim poarze z roku 1789 oraz jej rozwoju w czasach dawniejszych. Przestrze wystawy skada si z mniejszych sekcji, z których kada moe stanowi odrbny, niezaleny byt, który moe opowiedzie cz historii ulicy jednoczenie tanowic wan cz historii miasta. Nie zabraknie wic opowieci o cieszyskim tramwaju, etymologii i dynamice zmian nazwy ulicy, Placu w. Krzya, Domu Niemieckim, Hotelu Austria, cieszyskich podcieniach, sklepach i pracowniach fotograficznych, czy te…o latarniach i wodocigu miejskim.

Ze wzgldu na panujc pandemi, w trosce o naszych goci, zachcamy do zapoznania si z treci wystawy udostpnion na stronie Muzeum, take w formie wirtualnego zwiedzania oraz pliku PDF z czci opisow.

Cay artuku o wystawie moesz przeczyta tutaj.

Cz opisowa wystawy do pobrania w formacie pdf.

 
Informacja Drukuj Email

Regulamin zwiedzania Muzeum lska Cieszyskiego i jego oddziaów na czas epidemii COVID-19 

Zasady zwiedzania Muzeum i jego oddziaów:  
1.    Zakupienie biletu wstpu do Muzeum jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu.
2.    Wstp do Muzeum moliwy jest tylko z zasoniciem ust oraz nosa maseczk, przybic itp., po zdezynfekowaniu rk oraz z zachowaniem bezpiecznego dystansu 1,5 m; zastrzega si prawo do bezdotykowego pomiaru temperatury ciaa.
3.    Ze wzgldów bezpieczestwa wntrza Muzeum bd wietrzone i dezynfekowane, co moe spowodowa chwilow przerw w cigoci zwiedzania.
4.    Na ekspozycji muzealnej zabronione jest wnoszenie i spoywanie ywnoci, napojów, rodków odurzajcych, palenie tytoniu oraz e-papierosów.
5.    Podczas zwiedzania w Muzeum obowizuje zakaz dotykania eksponatów, gablot, przekraczania barierek, siadania na zabytkowych meblach itd.
6.    Przewodnik muzealny koordynuje przebieg zwiedzania; podejmuje decyzje zwizane z aktualn sytuacj na ekspozycji, w szczególnoci:
- zmiany trasy zwiedzania,
- zamknicia czci ekspozycji,
- wyproszenia z ekspozycji osób nieprzestrzegajcych regulaminu zwiedzania Muzeum bez zwrotu kosztów.
7.    Wczeniejsza rezerwacja gwarantuje zwiedzanie Muzeum w wybranym terminie. Bilety naley zakupi do 5 minut przed planowanym zwiedzaniem. W przeciwnym razie rezerwacja zostaje anulowana.
8.    W placówkach Muzeum lska Cieszyskiego obowizuje ograniczona liczba osób zwiedzajcych:

Muzeum lska Cieszyskiego:

Liczba zwiedzajcych nie moe przekroczy 15 osób, wyjtek stanowi wycieczki autokarowe. Maseczki zakrywajce usta i nos - obowizkowe. Wejcia na ekspozycj sta tylko z przewodnikiem od wtorku do niedzieli:

wtorek, czwartek, sobota i niedziela: godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,14.00

roda, pitek: godz. 12.00, 13.00,14.00, 15.00, 16.00

Oddziay Muzeum lska Cieszyskiego:

Muzeum Beskidzkie im. A. Podorskiego w Wile,
Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie,
Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich.
Liczba zwiedzajcych zgodnie z decyzj kierowników oddziaów.

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko